Food labelling and imported food in Thai

การติดฉลากประเทศต้นกำเนิดอาหารและอาหารนำเข้า

มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบเกี่ยวกับการติดฉลากอาหารนำเข้า เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถมองเห็นได้ง่ายกว่าเดิมว่าอาหารของพวกเขามาจากที่ใด อาหารนำเข้าหมายถึงอาหารที่ไม่ได้ปลูก ผลิต ทำ หรือบรรจุในออสเตรเลีย
การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลให้อาหารหลายชนิดที่วางขายในซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าปลีกของออสเตรเลียจะต้องติดฉลากตามมาตรฐานใหม่ที่ระบุอย่างชัดเจนถึงประเทศต้นกำเนิดของอาหารดังกล่าว

มาตรฐานข้อมูลฉลากประเทศต้นกำเนิดอาหารปี 2016 (มาตรฐานข้อมูล)

ถ้าท่านจัดส่งอาหารเพื่อขายปลีกในประเทศออสเตรเลีย กฎหมายใหม่เกี่ยวกับฉลากต้นกำเนิดอาหารฉบับนี้ก็จะส่งผลถึงผลิตภัณฑ์ของท่านที่เข้าข่ายตาม “มาตรฐานข้อมูล” นี้
“มาตรฐานข้อมูล” นี้จะมีผลบังคับต่อ:

 • อาหารสำหรับขายปลีกในออสเตรเลีย (เช่นอาหารที่ขายให้แก่สาธารณชนในร้านหรือตลาด หรือจากตู้ขายของอัตโนมัติ)
 • อาหารมีบรรจุภัณฑ์ที่ขายโดยผู้ขายส่ง
 • อาหารไม่มีบรรจุภัณฑ์หลายชนิด

มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง?

การเปลี่ยนแปลงหลักก็คือ ตอนนี้อาหารนำเข้าแบบมีบรรจุภัณฑ์เกือบทุกชนิดต้องมีข้อความระบุประเทศต้นกำเนิดอยู่ในกรอบข้อความที่ชัดเจนบนฉลาก

ตัวอย่าง:

Sample label showing the text Made in USA.

(ผลิตในสหรัฐ)

ช่วงเปลี่ยนผ่าน

มาตรฐานข้อมูล (Information Standard) นี้จะเริ่มมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2016 และจะมีช่วงเปลี่ยนผ่าน 2 ปี ระหว่างช่วงเปลี่ยนผ่านนี้ ธุรกิจ (และผู้นำเข้า) มีทางเลือกคือ:

ตั้งแต่สิ้นสุดช่วงเปลี่ยนผ่านในวันที่ 1 กรกฎาคม 2018 เป็นต้นไป อาหารที่นำเข้ามาในออสเตรเลียต้องติดฉลากอย่างถูกต้องตามข้อกำหนดของ “มาตรฐานข้อมูล” มิเช่นนั้นจะถูกลงโทษ อย่างไรก็ตาม สต๊อคสินค้า (ผลิตภัณฑ์อาหารที่บรรจุและติดฉลากอย่างถูกต้องตาม ”ประมวลมาตรฐานอาหาร” ก่อนหรือในวันที่ 30 มิถุนายน 2018) จะยังคงวางขายได้โดยไม่ต้องติดฉลากตามมาตรฐานใหม่

วิธีการติดฉลาก

เพื่อให้ถูกต้องตามมาตรฐานใหม่นี้ ท่านมีทางเลือกคือ:

 • นำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารที่มีฉลากถูกต้องตามข้อกำหนดอยู่แล้ว
 • แก้ไขฉลากให้ถูกต้องตามข้อกำหนดเมื่อผลิตภัณฑ์ถูกนำเข้ามาในประเทศออสเตรเลีย

ฉลากอาหารนำเข้าจะไม่มีสิทธิ์ใช้สัญลักษณ์จิงโจ้ เนื่องจากอาหารดังกล่าวไม่ได้ทำ ปลูก หรือผลิตในประเทศออสเตรเลีย

โดยไม่มีการบังคับ ถ้าผลิตภัณฑ์ของท่านทำและบรรจุหีบห่อในต่างประเทศ แต่ประกอบด้วยส่วนผสมของออสเตรเลียอยู่ด้วย ท่านจะสามารถใช้แผนภูมิแท่งเพื่อแสดงเรื่องนี้ได้ เครื่องมือออนไลน์สำหรับฉลากประเทศต้นกำเนิดจะสามารถช่วยท่านเลือกฉลากที่ถูกต้องได้ถ้าผลิตภัณฑ์ของท่านมีส่วนผสมของออสเตรเลีย

ในกรณีที่ไม่สามารถอ้างได้ว่าอาหารนำเข้านั้นถูกปลูก ผลิต หรือทำในต่างประเทศเพียงประเทศเดียว ก็ต้องมีข้อความ ‘บรรจุใน’ (Packed in) ไม่ใช่ ‘ผลิตใน’ (Made in) ข้อความนี้ต้องอยู่ในกรอบที่ชัดเจน เว้นแต่อาหารนำเข้าดังกล่าวจะเป็นอาหารไม่สำคัญ (ดูด้านล่างว่าอาหารใดบ้างที่เข้าข่ายนี้) นี่ก็หมายความว่า ฉลากจะต้องระบุประเทศที่บรรจุและระบุว่าอาหารมาจากหลายแหล่งกำเนิด หรือจากส่วนผสมนำเข้า (เช่น บรรจุในบราซิลจากส่วนผสมนำเข้า)

กรุณาดูที่ส่วนคำถาม-คำตอบสำหรับผู้นำเข้าอาหารเพื่อดูตัวอย่างเพิ่มเติมว่าฉลากแบบใหม่นี้จะส่งผลต่อผลิตภัณฑ์อาหารของท่านอย่างไรบ้าง

อาหารที่ได้รับผลกระทบ

อาหารทุกชนิดนอกเหนือจาก“อาหารไม่สำคัญ” จะต้องติดฉลากตามมาตรฐานใหม่
อาหารไม่สำคัญก็ต้องมีข้อความระบุประเทศต้นกำเนิดเช่นกัน แต่ข้อความดังกล่าวไม่จำเป็นต้องอยู่ในกรอบข้อความที่ชัดเจน
อาหารไม่สำคัญ (Non-priority foods) มีดังนี้:

 • เครื่องปรุงรส
 • ขนม
 • บิสกิตและอาหารกินเล่น
 • น้ำขวด
 • เครื่องดื่มเกลือแร่และและน้ำอัดลม
 • ชาและกาแฟ
 • เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

Download a copy

Food labelling and imported food - Thai


Thanks for your feedback. If you have any ideas on how we can improve, we'd love to hear them.

Please provide your comments in the feedback form.

You might also be interested in