Food labelling and imported food in Vietnamese

Ghi nhãn Quốc gia Xuất xứ Thực phẩm và thực phẩm nhập khẩu

Các luật lệ xoay quanh việc ghi nhãn thực phẩm nhập khẩu đã thay đổi nhằm mục làm cho nó dễ dàng hơn cho người tiêu dùng biết xuất xứ của thực phẩm. Thực phẩm nhập khẩu được phân loại là thực phẩm không nuôi trồng, sản xuất, chế biến hoặc đóng gói tại Úc.

Điều thay đổi này có nghĩa là nhiều loại thực phẩm bán tại các siêu thị và tiệm bán lẻ ở Úc phải có nhãn mác mới, xác định rõ quốc gia xuất xứ của thực phẩm.

Tiêu chuẩn Thông tin Nhãn mác Thực phẩm Quốc gia Xuất xứ (Country of Origin Food Labelling Information Standard) 2016 (Tiêu chuẩn Thông tin

Theo Tiêu chuẩn Thông tin, nếu quý vị cung cấp thực phẩm bán lẻ ở Úc, luật lệ mới về nhãn mác quốc gia xuất xứ sẽ áp dụng đối với các sản phẩm của quý vị.

Tiêu chuẩn Thông tin được áp dụng đối với:

 • thực phẩm bán lẻ ở Úc (ví dụ như thực phẩm bán cho công chúng trong các tiệm hoặc chợ, hoặc từ các máy bán hàng tự động)
 • thực phẩm đóng gói do đại lý bán sỉ bán
 • nhiều loại thực phẩm không đóng gói.

Điều gì đã thay đổi?

Điều thay đổi chính là đa số thực phẩm đóng gói, nhập khẩu vào Úc giờ đây phải có ghi chi tiết quốc gia xuất xứ trong khung riêng biệt rõ ràng trên nhãn mác.

Ví dụ:

Sample label showing the text Made in USA.

(Chế biến tại Mỹ)

Giai đoạn chuyển tiếp

Tiêu chuẩn Thông tin bắt đầu có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7 năm 2016 và có một giai đoạn chuyển tiếp hai năm. Trong giai đoạn chuyển tiếp, các doanh nghiệp (kể cả các nhà nhập khẩu) có thể hoặc là:

Khi giai đoạn chuyển tiếp kết thúc vào ngày 1 tháng 7 năm 2018, thực phẩm nhập vào Úc phải có nhãn mác theo đúng các yêu cầu của Tiêu chuẩn Thông tin hoặc sẽ bị phạt. Tuy nhiên, hàng đang buôn bán (sản phẩm thực phẩm đóng gói và dán nhãn theo Bộ luật Tiêu chuẩn Thực phẩm từ ngày 30 tháng 6 năm 2018 trở về trước) vẫn có thể bán mà không cần nhãn mác mới.

Ghi nhãn như thế nào

Để đáp ứng yêu cầu mới, quý vị có thể hoặc làă:

 • mua sản phẩm nhập khẩu đã có nhãn mác hợp lệ, hoặc
 • sửa đổi nhãn mác cho đúng các yêu cầu khi sản phẩm đã đến Úc.

Nhãn mác thực phẩm nhập khẩu sẽ không được phép có dấu hiệu chuột túi vì thực phẩm này không được chế biến, nuôi trồng hoặc sản xuất tại Úc.

Dù không bắt buộc, nếu sản phẩm được chế biến và đóng gói ở nước ngoài nhưng có các thành phần của Úc, quý vị có thể sử dụng các biểu đồ hình chữ nhật để thông báo điều này. Công cụ trực tuyến nhãn mác quốc gia xuất xứ có thể giúp quý vị chọn đúng nhãn mác nếu sản phẩm của quý vị có các thành phần của Úc.

Nếu thực phẩm nhập khẩu không thể kê khai là đã được nuôi trồng, sản xuất hoặc chế biến tại một nước ngoài duy nhất, thực phẩm này phải ghi chi tiết 'đóng gói tại' chứ không ghi chi tiết 'chế biến tại'. Chi tiết này phải nằm trong khung riêng biệt rõ ràng, trừ khi thực phẩm nhập khẩu là thực phẩm không ưu tiên (xem những loại thực phẩm nào bị ảnh hưởng dưới đây). Điều này có nghĩa rằng nhãn mác phải xác định quốc gia nơi thực phẩm đã được đóng gói và chỉ ra rằng thực phẩm là của nhiều nguồn gốc, hoặc từ nguyên liệu nhập khẩu (ví dụ như đóng gói tại Ba Tây từ nguyên liệu nhập khẩu).

Xin đọc Các câu hỏi Thông thường dành cho nhà nhập khẩu thực phẩm để biết nhiều ví dụ cách các nhãn mác mới được áp dụng như thế nào đối với các sản phẩm thực phẩm của quý vị.
Những thay đổi này sẽ không ảnh hưởng đến thuế quan cụ thể đối với sản phẩm của quý vị.

Các thực phẩm bị ảnh hưởng

Tất cả các loại thực phẩm, trừ thực phẩm không ưu tiên đều phải có nhãn mác mới.

Thực phẩm không ưu tiên vẫn phải có chi tiết quốc gia xuất xứ, nhưng chi tiết này không cần phải nằm trong khung riêng biệt rõ ràng.

Các thực phẩm không ưu tiên là:

 • gia vị
 • bánh kẹo
 • bánh-quy và các loại thức ăn bữa phụ (snack foods)
 • nước đóng chai
 • nước uống thể thao, nước giải khát
 • trà và cà phê
 • đồ uống có rượu.

Download a copy

Food labelling and imported food - Vietnamese

Thanks for your feedback. If you have any ideas on how we can improve, we'd love to hear them.

Please provide your comments in the feedback form.

You might also be interested in